Case Study Houses - Binckhorst
       
     
Nieuwe, tijdelijke en avontuurlijke woonvormen in een industriële omgeving.
       
     
Milieucirkels op een slimme manier sturend in te zetten voor het ontwerp
       
     
Vier hindersoorten en vier locaties
       
     
A Fresh House
       
     
presentatie case study house 16.jpg
       
     
presentatie case study house 10.jpg
       
     
presentatie case study house 14.jpg
       
     
Bouwmaterialen uit het gebied
       
     
Case Study Houses - Binckhorst
       
     
Case Study Houses - Binckhorst

Studie naar Industrieel wonen

Opdrachtgever: Stroom Den Haag
Locatie: Den Haag (NL)
Programma: Wonen
Status: Studieproject
Jaar: 2012

Download Brochure

Nieuwe, tijdelijke en avontuurlijke woonvormen in een industriële omgeving.
       
     
Nieuwe, tijdelijke en avontuurlijke woonvormen in een industriële omgeving.

Case Study House onderzoekt de mogelijkheden van nieuwe, tijdelijke en avontuurlijke woonvormen in een industriële omgeving. In dit soort gebieden kan nu vaak niet gewoond worden vanwege milieucirkels en wetgeving. Het uitgangspunt van dit onderzoek naar functiemenging is tweeledig. Enerzijds benadrukt het de waarde van binnenstedelijke industrieterreinen, zoals de Binckhorst, voor de stad. En anderzijds laat het zien dat het toevoegen van een woonprogramma die waarde kan versterken en dat het bedrijventerrein kan blijven functioneren. Met als belangrijk neveneffect het ontwerp van unieke woningen op bijzondere plekken.

Milieucirkels op een slimme manier sturend in te zetten voor het ontwerp
       
     
Milieucirkels op een slimme manier sturend in te zetten voor het ontwerp

Case Study House stelt voor om de milieucirkels op een slimme manier sturend in te zetten voor het ontwerp. De oplossing wordt dus niet gezocht in het uitplaatsen of aanpassen van de industrie, maar in het ontwerpen van bijzondere woningen. Zo wordt niet alleen de industrie behouden, maar krijgt de stad er ook unieke woningen bij.

Vier hindersoorten en vier locaties
       
     
Vier hindersoorten en vier locaties

Op basis van een inventarisatie in het gebied van de verschillende soorten industrie met de bijbehorende milieuhinder zijn vier hindersoorten en vier locaties geselecteerd. De hinder wordt veroorzaakt door geluid, geur, gevaar en (fijn)stof. Elk type hinder kan met een specifiek materiaal ‘te lijf’ worden gegaan. Zo wordt stof geweerd door water, geur door beplantingen en gevaar door beton. De specifieke combinatie van hindersoort en locatie levert dus de condities voor de materiaalkeuze en daarmee ook voor het ontwerp van het huis.

A Fresh House
       
     
A Fresh House

Hydrocultuur voor bescherming tegen stank

presentatie case study house 16.jpg
       
     
presentatie case study house 10.jpg
       
     
presentatie case study house 14.jpg
       
     
Bouwmaterialen uit het gebied
       
     
Bouwmaterialen uit het gebied

Voor de bouw wordt samengewerkt met de bedrijven in het gebied. In de Binckhorst zijn veel bouwbedrijven gevestigd die in de vorm van (rest-) materiaal en manuren kunnen mee-investeren in de woning. Op die manier krijgen ze er een concreet aandeel in en spelen de bedrijven een actieve rol in de ontwikkeling van het gebied. Zo kunnen bouwkosten laag gehouden worden en wordt het wonen binnen de ruimte en vrijheid van een industrieterrein ook nog financieel de moeite waard. Op deze manier kun je weliswaar geen hele woonwijken ontwikkelen, maar wel specifieke huizen bouwen voor bewoners die zoeken naar ruimte en die in het gebied willen wonen vanwege de industriële kwaliteiten die het nu heeft.